Základné pravidlá a pomoc

 1. Kto? - Ktokoľvek s mailom a chuťou hrať a bude rešpektovať hráčov, pána jaskyne a jeho rady a pokyny.
 2. Kde? - Na portáli worldfantasy.ning.com
 3. Ako? - Pravidlá na hranie budú súčasťou tejto stránky a zvyšok sa dohodne priamo na mieste činu..
 4. Ako si založím postavu? - Postava sa zloží z karty Triedy a Zamerania. Každý hráč si volí postavu a jej zameranie, získa výbavu a inštrukcie ako hrať. Bude mu vytvorená postava viac menej na mieru. Získa prístup do hracej miestností pre boje atď...

  Život postavy
  Víla7 + D10
  Škriatok10 + D10
  Elf10 + D10
  Upír15 + D10
  Človek20 + D10
  Kentaur20 + D10
  Dragonkin25 + D10
  Titán25 + D10

  Vývoj života (pre všetkých HOD D4 pri dosiahnutí levelu)
 5. Príbeh? - Áno! Úvod príbehu bude vstup do sveta fantazy a potom je to už na hráčoch.
 6. Napredovanie? - Každý boj ale aj špeciálna aktivita bude ohodnotená nejakou hodnotou EXP.
  Pri boji sa bude výška EXP odvíjať od triedy potvory s ktorou bude hrdina bojovať:

  Trieda Potvory (EXP)
  Bežná5 + D4
  Stredná8 + D6
  Vyššia10 + D8
  Malý boss15 + D10
  Boss30 + D20
  Legendárna potvora50 + D30

  Body získava celá partia - hody robí však každý hráč sám za seba, nie skupinovo.

  Body za aktivity pridáva PJ.

 7. A výbava?
  Bude oblečenie (celotelové) -> ako šaty, brnenie, kožený odev a podobne. Podľa triedy zbroje si ho bude môcť hráč obliecť.
  Zbrane
  a Iné veci (ako runy, šperky, zvitky, knihy, symboly a pod.)
Všetkým hráčom želám veľa úspechov v hraní!

MAPA sveta a ukážka Bojového poľa

Fasheen_small.jpg, 21kB bojovepole.gif, 3,8kB